Katalogi części Terex Demag - Żurawie i maszyny budowlane

żuraw TEREX AC200
żurawie samojezdne i maszyny budowlane
Przejdź do treści

Katalogi części Terex Demag

Części zamienne i serwis


Na tej stronie możesz ustalić jaki numer części zamiennej do Twojego żurawia Terex Demag jest Ci potrzebny do zamówienia. Katalogi nie są publikowane na naszej stronie, na dole strony znajdziesz link do odpowiedniej witryny ogólnie dostępnych katalogów na stronie terex.com (wszystko w języku angielskim) i formularz zapytania/zamówienia części.

Zasady posługiwania się katalogami:
w nowo otwartej stronie znajdziesz po prawej stronie o nazwie "Serial number:" i bezpośrednio pod nim okienko do wpisania numeru seryjnego Twojego żurawia. Po jego wpisaniu wybierz język katalogu i kliknij na przycisk "Enter catalogue".

1. Jeżeli Twój żuraw ma już
cyfrowy katalog części, to w nowym oknie zobaczysz taki widok (Twoja przeglądarka musi obsługiwać Java, inaczej nie będziesz widział obrazów):       Strona ogólna

Na górnej  czerwonej listwie znajdują się przyciski: Catalogue of parts - działa jako odświeżenie strony; Shopping cart - wózek zakupowy - możesz z niego korzystać, ale przeznaczony jest dla dealerów firmy Terex i mimo że wypełnisz wszystkie rubryki w odpowiedzi zostaniesz skierowany do lokalnego dealera części; Search - szukaj - bardzo przydatny gdy nie możesz zlokalizować części na rysunkach, możesz wpisać numer części Terex (Parts no) - wynik wymieni strony na których ona jest- lub nazwę części ( Description - oczywiście po angielsku - np. slide - ślizg) - wynik wymieni wszystkie strony i części w których występuje żądane określenie, w Search in - możesz wybrać część katalogu, która ma być przeszukana; przyciski Back i Next - powrót i następna - zmieniają strony na poprzednią i następną; Help - uruchamia pomoc po angielsku.
Na niższej białej listwie są przyciski ustawienia strony i wyświetlania, z pomocnym drukowaniem - ikona drukarki.
Poniżej listew znajdują się trzy okna. Pierwsze zawiera "Spis treści", drugie "Rysunki", trzecie "Tabela".
Spis treści - w oknie znajduje się menu z linkami. Typ żurawia pokazuje nam w oknie Rysunki rysunek ogólny całego żurawia, a w Tabela odnośniki opisowe dotyczące rysunków. Kolejne linki pokażą rysunek i tabelę odpowiednią do jego nazwy (np. undercarriage - podwozie). Kliknięcie na plus z lewej strony linku otworzy podmenu zawierające linki zespołów/części składowych elementów z wyższego poziomu (np. Undercarriage - Mounting parts - Covering front - itd.). Gdy w linku brak jest już plusa z lewej strony oznacza to brak dalszych części do pokazania.
Rysunki - w oknie zobaczysz rysunek wybranego w menu elementu. Na samej górze jest informacja o nazwie znajdującego się na rysunku elementu i liczbie rysunków jego dotyczących (może pojawiać się ich kilka i pod miniaturą każdego z nich jest przycik prowadzący do danego rysunku jako samodzielnego). Na rysunku są numery podświetlone na zielono, żółto, różowo - kliknięcie na zielony element podświetla w tabeli daną część i z podświetlonej nazwy w tabeli prowadzi link do rysunku bardziej szczegółowego, kliknięcie w żółty podświetla w tabeli nazwę i numer części, ale jest to już najdrobniejsza część i brak z niej przejścia dalej. Różowe podświetlenie oznacza tylko fakt, że w tabeli jest podświetlona właśnie ta część (jeżeli jest używanych kilka takich samych części - wszystkie ich numery na rysunku podświetlą się na różowo). W lewym górnym rogu okna jest menu nawigacyjne. Lupa z "+" powiększa rysunek w całości, lupa z "-" pomniejsza, lupa ze strzałkami w czterech kierunkach przywraca rozmiar pierwotny rysunku, lupa z kwadratem zaznaczenia pozwala na zaznaczenie myszą na rysunku obszaru, który ma być powiększony lub pomniejszony. Strzałki << i >> pozwalają na otwarcie/zamknięcie podglądu  i ustawienie powiększenia/pomniejszenia i przesuwania myszą obszaru zaznaczenia (szary kwadrat w czerwonej ramce) po całym rysunku.
Tabela - w oknie jest tabelka zawierająca dane: Order - zamówienie (koszyk zakupowy), uwagi jak w opisie menu czerwonej listwy; Ikona Lupa - po najechaniu wskaźnikiem myszy na "zębatki" pokaże się dymek z opisem danych, kliknięcie na ikonę z "i" wyświetli dodatkowe informacje na temat części (o ile są dostępne); Pos. - numer części na rysunku; Description - opis - nazwa angielska części (jeżeli po ustawieniu wskaźnika myszy na nazwie pojawi się "rączka" to kliknięcie przekieruje na rysunek bardziej szczegółowy); Part No. - numer części w wykazie Terex, który należy użyć w zapytaniu/zamówieniu do nas lub sprawdzić w naszym sklepie; Index - oznaczenie wewnętrzne firmy; Quantity - ilość - ilość sztuk użytych do montażu zespołu/elementu pokazanego na rysunku.

2. Jeżeli po wpisaniu numeru seryjnego i wciśnięciu "Go" pojawi się tylko ekran ramowy bez danych żurawia, oznacza to, że katalog do Twojego żurawia jest jeszcze w tradycyjnej formie. W celu uruchomienia dostępu do katalogu na stronie początkowej ustaw wskaźnik myszy na linku "Machine records, parts lists and drawings for equipment which has not yet found its way into the parts catalogue" (poniżej szarej ramki) i kliknij. Pojawi się nowa strona.
Na górnej czerwonej listwie: Home - powrót do strony z wyborem katalogu; Machine record - rozwija listę numerów seryjnych dla podświetlonego niżej typu żurawia; Bill of material - lista części wg numerów; Drawings - lista rysunków.
W lewym oknie na górze znajdują się przyciski "open all I close all" rozwijające i zwijające menu znajdujące się poniżej. Tą samą funkcję pełnią znaki "+" z lewej strony listy menu, ale w zakresie listy z nazwą przy której się znajdują. Znajdowanie poszukiwanego katalogu części polega na stopniowym rozwijaniu listy przez klikanie na odpowiednie znaki"+", tj. kolejno: wybór rodzaju żurawia, wybór typu żurawia, wybór numeru seryjnego żurawia (przy niektórych numerach seryjnych są dodatkowe znaki "+" otwierające zestawy rysunków części lub np. opcje montażowe). Po znalezieniu naszego  lt numeru seryjnego po prawej znajdziemy odpowiedni dla niego plik podstawowy katalogu z danymi i odniesieniami do szczegółowych rysunków poszczególnych części (kolumna trzecia). Po znalezieniu w tym pliku szukanej części/zespołu klikamy w poprzednim oknie na czerwonej listwie przycisk Drawings i w nowym menu szukamy odpowiedniego rysunku (klikamy katalog w lewej kolumnie - to pierwsze cyfry odszukanego numeru rysunku przed myślnikiem - przy czym np. 23 to 023, w prawej klikamy na konkretny - cały - numer rysunku). Po otwarciu rysunku wybieramy część i na kolejnych stronach znajdujemy w drugiej kolumnie tabeli odpowiadający jej 8 cyfrowy numer -  
który należy użyć w zapytaniu/zamówieniu do nas lub sprawdzić w naszym sklepie.

Link do strony katalogów TEREX DEMAG

Zapytanie/Zamówienie
Chiński żuraw udźwig 4000 t
CC 2500 TEREX
Bendini Crespellano Italy
TEREX AC 100/4
wciągarka hydrauliczna
żuraw Bendini
Wróć do spisu treści