Żurawie mobilne - Żurawie i maszyny budowlane

Przejdź do treści

         
       Wszystkie pytania, wątpliwości i uwagi prosimy kierować pod adresem kk@dzwigi24.pl lub na nr telefonu +48 534 633 633
Strona jest cały czas rozbudowywana, przybywają nowe instrukcje PL, broszury z danymi maszyn, katalogi części, serwisówki itp.
         Free counters!

       
       
        Free web counter
*Firma Transus z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wszystkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe (słowne, graficzne, słowno-graficzne, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane), znaki usługowe, projekty graficzne i logo, są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania Znaków Towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy. Wykorzystanie w Serwisie Znaków Towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy Właścicieli lub Znaków Towarowych. Firma nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z Właścicielami Znaków Towarowych, ani nie uzyskała  licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych zamieszczonych w Serwisie.
Wróć do spisu treści